Hjem

Intuitiv Life Coaching adskiller sig fra den generelle coaching ved, at coachen ser på hele mennesket. Han hører ikke blot hvad du siger, men ser på hele individet. Han lægger mærke til dine energier, dit kropsprog og dit toneleje. Han opfatter det du ikke siger, og sammenholder det med de signaler du udsender. Han fanger de blokader du har, og linker disse med dine mål, så du kan arbejde henimod selv at åbne op for, og bruge, din intuition.
Coachen assisterer dig ved at klarlægge de blokader du har, og som forhindrer dig i at bevæge dig fremad, og derigennem nå dine mål. Han vil introducere dig for nye vaner, tanker og holdninger, som understøtter det liv du gerne vil leve.
I den normale coaching er det coachen der stiller spørgsmålene, og dig der får a-ha oplevelserne. I Intuitiv Life Coaching udfordrer og provokerer coachen dig på en positiv måde til at bruge din mavefornemmelse når du træffer beslutninger. Det giver ofte nogle genveje til a-ha oplevelserne for modtageren.
Alle beslutninger er dine, og hvad du tager med fra en session er helt op til dig. Du vil ofte få opgaver med hjem til næste gang, og du vil stille krav til dig selv om af indløse dem.
Intuitiv Life Coaching er hele pakken, i et miljø der bygger på tillid.
Der udarbejdes individuelle tilbud, hvor prisen afhænger af måden aftalen er bygget op på. Vi mødes de gange det er nødvendig, men både telefon og Skype er også redskaber der kan tages i brug, og som har indflydelse på tilbuddet.